Jeśli masz problem w rodzinie?

Istnieje poważny konflikt?

Decydujesz się na rozwód?

A może jesteś w jego trakcie?

Chcesz naprawić relacje, porozumieć się, pogodzić?

Chcesz uniknąć sprawy w Sądzie?

Wysłania dziecka do placówki wychowawczej?

POLECAMY

MEDIACJE RODZINNE

Mediacja polega na poszukiwaniu konstruktywnego porozumienia satysfakcjonującego strony konfliktu. W spotkaniu bierze udział mediator (najczęściej wykwalifikowany psycholog) - który oddziałuje na przebieg negocjacji i postawy stron, starając się bezstronnie spojrzeć na problem jako całość, a nie tylko z jednego punktu widzenia. Tworzy sprzyjający klimat dla aktywności stron, nie narzucając sposobu rozwiązania konfliktu. W ten sposób pomaga stronom w zakończeniu sporu i osiągnięciu porozumienia.